Herb Powiatu Kętrzyńskiego
Strona główna

ul. Pocztowa 11
11-400 Kętrzyn

tel. 89 751 48 60

fax. 89 752 57 31

e-mail: up@up.ketrzyn.pl

Wyszukiwarka

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy, szkoleń oraz informacje z PUP Kętrzyn, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter
Kreator CV

Ulubione strony

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Ankieta

Strona Internetowa Bez Barier Rejestracja przez internet
Jesteś tutaj: Strona główna » Bieżące
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Kętrzyńskiego

Powiatowy Urząd Pracy

Propozycja urzędu
Wykrzyknik

Ważna informacja
OBSŁUGA BEZROBOTNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KĘTRZYNIE


B, E, F, H, L           Aneta Wnuk - Kurcinowska, nr pok. 115, tel. 897525755, e-mail: aneta.wnuk-kurcinowska@up.ketrzyn.pl          

K                          Magdalena Kozłowska-Wojtkowska, nr pok. 115,tel. 897525751, e-mail: magdalena.kozlowska@up.ketrzyn.pl         

C, Ć, Ł, M, I           Justyna Strzelczak, nr pok. 115, tel. 897525756, e-mail: justyna.strzelczak@up.ketrzyn.pl                                   

A, S, Ś                    Kornelia Małkiewicz, nr pok. 115, tel. 897525758, e-mail: kornelia.malkiewicz@up.ketrzyn.pl 

D, O, P                   Iwona Daniów, nr pok. 115, tel. 897525741, e-mail: iwona-ewa.daniow@up.ketrzyn.pl                        
                                                                               
J, R, T, Z, Ż             Dorota Broniszewska, nr pok. 104, tel. 897525738, e-mail: dorota.broniszewska@up.ketrzyn.pl                               

G, N, U, V, W          Monika Lange, nr pok. 104, tel. 897525732, e-mail: monika.lange@up.ketrzyn.pl   

                                                        


W dniu 27.05.2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
obowiązujące akty prawne


Przypominamy, że od maja 2013 roku istnieje możliwość rejestracji przez internet na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 roku (Dz. U. poz. 1299).
Możliwość rejestracji istnieje poprzez link https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#page=PRE
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 752 57 54 lub 89 752 57 40.


Formy aktywizacji

Wyszukaj formy aktywizacji:

Filtr:
Adresaci:


Kliknij w link w nagłówku tabeli aby posortować wyniki według danej kolumny

Brak ofert aktywnych form wsparcia

 
Informacje ogólne

Bieżące

Giełdy pracy

GIEŁDY PRACY umożliwiają bezpośredni kontakt pracodawcy z grupą kandydatów do pracy dobraną przez pośrednika pracy. Organizowane są w sytuacji, gdy pracodawca wyraża chęć bezpośredniego kontaktu z większą grupą kandydatów do pracy na zgłoszone stanowisko pracy i w tym samym zawodzie.

Targi pracy

TARGI PRACY są zbiorową prezentacją ofert pracy zawierających dane umożliwiające identyfikację pracodawcy. Informacje o wolnych miejscach pracy są dostępne w jednym miejscu.

Nabory wniosków na staże


Formularze wniosków i programów stażu dostępne są w siedzibie urzędu lub na naszej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty do pobrania". Złożone w powyższym okresie kompletne wnioski będą rozpatrywane w oparciu o wyznaczone kryteria - nie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Nabory wniosków na przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych to instrument aktywizacji w formie:

    • praktycznej nauki zawodu dorosłych (trwająca od 12 do 18 miesięcy)
    • przyuczenia do pracy dorosłych (trwające od 3 do 6 miesięcy),

więcej

Nabory wniosków prace interwencyjne

Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej z Urzędem i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Pracodawca składa wniosek o organizowanie prac interwencyjnych do wybranego powiatowego urzędu pracy.
Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w ....

więcej

Nabory wniosków na roboty publiczne

Powiatowy Urząd Pracy w rozpoczyna nabór wniosków o organizowanie robót publicznych.
Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie, które są dostępne w urzędzie oraz na stronie Urzędu.

więcej

Nabory wniosków na prace społecznie użyteczne

Procedura postępowania:
  1. Gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.
  2. Starosta zawiera z gminą porozumienie dot. wykonywania prac społecznie użytecznych.
  3. Kierownik ośrodka pomocy społecznej sporządza listę bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy mogą zostać skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych i przekazuje ją do PUP

  4. Powiatowy Urząd Pracy weryfikuje listę osób pod kątem spełniania warunków i kieruje wskazane osoby do wykonywania prac społecznie użytecznych

więcej

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 2,1 (ocen: 139)
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy