Większość osób, kiedy słyszy nazwę sejmik, sądzi, że to zdrobnienie od wyrazu sejm. Od razu na myśl przywodzi się polski parlament. Tymczasem każde województwo ma swój sejmik wojewódzki. Jest on organem stanowiącym i kontrolującym samorząd województwa. W jego skład wchodzą radni wybierani na 5-letnią kadencję. Skargi na działanie sejmiku mogą składać wyborcy, a rozpatruje je […]