W Polsce funkcjonuje podział administracyjny na administrację rządową i samorządową. Urzędy zaliczane do administracji rządowej podlegają bezpośrednio poszczególnym resortom rządowym. Natomiast urzędy zaliczane do administracji samorządowej mają swoje organy prowadzące na poziomie samorządów. Czym jest administracja samorządowa? Samorząd terytorialny rozumiany jest jako ogól mieszkańców, którzy zamieszkują określony teren. Zatem samorząd powiatowy to wszyscy mieszkańcy powiatu, […]