Jest takie powiedzenie, że jeśli pracuje się w urzędzie, to bieda cię nie dobędzie. Biorąc pod uwagę zarobki oraz wysokość i częstotliwość podwyżek czy rewaloryzacji pensji, powiedzonko to jest dalekie od prawdy. Chyba że rozumie się je jako regularne wynagrodzenie, świadczenia socjalne i pewność ciągłości zatrudnienia. W innym wypadku urzędnik zaliczany jest do grupy tzw. […]