Wszyscy popełniają błędy i co do tego nikt nie powinien mieć wątpliwości. Jednak, kiedy te błędy decydują o dalszym funkcjonowaniu jakiejś firmy, sprawa robi się poważna. Jak karać za takie błędy? Czy można się od nich ubezpieczyć? Kto ponosi za nie odpowiedzialność? Urzędnik jest szczególnie narażony na popełnienie błędu, a to dlatego, że musi pracować […]