W sierpniu 2019 roku GUS podał bardzo optymistyczne dane dotyczące poziomu bezrobocia zarejestrowanego w Polsce, które na koniec lipca 2019 roku wynosiło zaledwie 5,2%. Jest to wynik bliski idealnemu bezrobociu strukturalnemu (ok 4%). Zatem poziom procentowy osób będących w wieku produkcyjnym, które pracują, jest bardzo wysoki. Należałoby się więc z tego cieszyć. Jednak cieniem takich […]